Briga o Beograđanima

Grad Beograd ulaže maksimalne napore da kvalitetna i ujednačena zdravstvena zaštita bude dostupna građanima u istoj meri, bez obzira da li žive u centralnim ili prigradskim opštinama. Takođe, sa ponosom možemo reći da je posle tri i po godine ― ova Gradska Vlast uspela u odgovornom sprovođenju socijalne politike jer obezbeđuje kvalitetnije socijalne usluge, ne zadužuje se i isplaćuje svoje obaveze na vreme.

Zdravstvo u Beogradu.

Prioritet ove gradske vlasti je da primarna zdravstvena zaštita bude ujednačena i dostupna svima, odnosno da Beograđani ne moraju da prelaze kilometre do najbližeg lekara. U tu svrhu grade se novi zdravstveni objekti i rekonstruišu postojeći, pogotovo na obodima grada.

Opremanje zdravstvenih ustanova.

Za samo tri i po godine u zdravstvene ustanove čiji je osnivač grad Beograd uloženo je više od milijardu dinara. Sve ustanove opremljene su najsavremenijom opremom. Za samo četiri godine, nabavljeno je 43 najmodernija aparata za radiološku, ultrazvučnu i labaratorijsku dijagnostiku u ukupnoj vrednosti od 549 miliona dinara dok je nabavka još četiri rendgen aparata u toku.

 • Tema:
 • Briga o Beograđanima

 • Godina:
 • 2014/21

 • Ključni akteri:
 • Kabinet gradonačelnika
 • Sekretarijat za zdravstvo
 • Sekretarijat za socijalnu zaštitu
 • Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu
 • Sekretrijat za investicije

 • Ključne inicijative:
 • Zdravstvo
 • Dečjia zaštita
 • Socijalna zaštita
 • Najstariji sugrađani

U poslednje tri i po godine potpuno nove i opremljene zdravstvene objekte dobilo je 123.000 građana Beograda i to stanovnika sa Labudovog brda, Malog mokrog luga, naselja Stepa Stepanović i Jajinaca.. Grad je bez zaduživanja, za ove projekte obezbedio ukupno 456 miliona dinara.

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova.

Građani Borče već trideset godina čekaju na novu zdravstvenu stanicu ― i iduće godine počinje izgradnja zdravstvenih stanica u Borči, Ugrinovcima kao i izgradnja novog krila doma zdravlja Obrenovac za čije je projekte, tokom ove godine, Grad opredelio oko 30 miliona.

Izradu projekta i izgradnju zdravstvene stanice u Borči površine 5000m2 finansira sekreterijat za investicije u ukupnom iznosu od 300 miliona dinara. Planirani završetak glavnog projekta je do kraja 2017. godine, a završetak radova očekuje se u 2018. godini. Izgradnjom navedene zdravstvene stanice rešiće se zdravstvena zaštita 48000 korisnika.

Za izradu projekta i izgradnju zdravstvene stanice doma zdravlja u Zemunu u Ugrinovcima površine 1580m2, koji finansira Sekreterijat za investicije u iznosu od 85 miliona dinara, u toku je izrada idejnog rešenja, a u narednoj 2018. godini očekuje se početak radova. Izgradnjom navedene zdravstvene stanice rešiće se zdravstvena zaštita 11.000 korisnika.

Za izradu projekta i izgradnju novog krila doma zdravlja Obrenovac površine 2040m2, koji finansira Sekretarijat za investicije u iznosu od 130 miliona dinara, radovi će započeti u 2018. godini kada se očekuje i završetak istih. Izgradnjom novog krila u domu zdravlja Obrenovac poboljšaće se uslovi za ostvarivanje zdravstvene zaštite 36000 korisnika.

Da se zaista gradi podjednako u svim delovima Beograda, pokazuje i činjenica da se u Lazarevcu gradi porodilište, koje je prvo novo porodilište u gradu posle gotovo nekoliko decenija.

Odlukom Vlade RS za investicione radove u 16 domova zdravlja u periodu 2015-2016 godne uloženo je ukupno 60 miliona dinara.

Takođe, u poslednje četiri godine kompletno je rekonstruisano i adaptirano 40 zdravstvenih objekata. Po prvi put Grad Beograd obezbedio je značajna sredstva za rekonstrukciju i modernizaciju kotlarnica u zdravstvenim objektima na Rakovici, Karaburmi, Višnjičkoj banji, Lazarevcu i Barajevu i na taj način smanjena je emisija štetnih gasova i zagađenja.

Zaštita Beograđana od virusa i alergija.

U cilju unapređenja zaštite stanovnika Beograda od komaraca, prenosnika virusa Zapadnog Nila i malarije, Grad je obezbedio 50 miliona dinara za specijalna vozila za suzbijanje istih. Takođe, grad Beograd je prvi put prošle godine obezbedio sredstva Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju koji samostalno proizvodi biocidno sredstvo za suzbijanje komaraca na biljnoj osnovi koje apsolutno nije štetno po zdravlje stanovnika.

Posle dugog niza godina, Grad Beograd je po prvi put usvojio i sistemski dokument kojim se korovska biljka ambrozija prepoznaje kao ozbiljan zdrastveni rizik za stanovnike i posetioce Beograda. Od ove godine, u skladu sa Programom za uništavanje ambrozije krenulo se u sistemsko uništavanje ove korovske biljke radi prevencije ozbiljnih zdravstvenih problema koji izaziva polen ambrozije. Za tu namenu, izdvojeno je 15 miliona dinara dok je za 2018. godinu planirano 30 miliona dinara.

Posle višegodišnjeg ignorisanja Crvenog krsta od strane prethodne vlasti, Grad Beograd i Sekretarijat za zdravstvo prepoznali su značaj ove organizacije za naš grad i podržali izuzetno važne projekte sa 15 miliona dinara.

Nabavka zdravstvenih vozila.

Za poslednje tri godine mandata prethodnog gradonačelnika nabavljeno je samo 10 vozila za potrebe zdravstvenih ustanova Beograda dok je u periodu 2014-2017 godine nabavljeno ukupno 56 vozila od čega za Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć 16, a 40 novih vozila za prevoženje pacijenata na hemodijalizu i terenske službe domova zdravlja. Takođe, iz voznog parka Grada Beograda, donirano je 46 putničkih vozila zdravstvenim ustanovama koje su u nadležnosti Grada.

Do kraja tekuće 2017. godine biće isporučeno još osam putničkih vozila i dva kombi vozila sa osam sedišta u ukupnoj vrednosti od 18 miliona dinara i to Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć 7 putničkih i 2 kombi vozila, a domu zdravlja dr Đorđe Kovačević jedno putničko vozilo.

Briga o najmlađima.

Grad Beograd se sa posebnom pažnjom bavi pitanjima najmlađih sugrađana - i briga o deci, njihovom obrazovanju i obrazovanju i odrastanju jeste prioritet Grada jer su oni njegova budućnost. Zato je ova gradska vlast naporno radila na tome da reši što više nasleđenih i tekućih problema u oblasti obrazovanja i dečije zaštite jer je veoma važno da naša deca imaju kvalitetnije okruženje i adekvatne uslove za odrastanje.

Vrtići.

Grad Beograd je u proteklih tri i po godine izgradio nove objekte predškolskih ustanova i to po 2 na Novom Beogradu i Voždovcu, i po 1 na Paliluli, u Obrenovcu i Zemunu, što ukupno čini 7 objekata. Time je grad Beograd obezbedio dodatni upis za još 1200 dece. Takođe, završene su sve sve aktivnosti za nastavak izgradnje vrtića u naselju Altina u Zemunu, smeštajnih kapaciteta za oko 200 dece.

U prethodne tri i po godine uloženo je više od 150 miliona dinara u sanaciju postojećih vrtića.

U januaru 2015. godine ― Odlukom o pravima deteta u oblasti finansijske podrše porodici sa decom na teritoriji grada omogućeno je pravo na besplatan boravak u vrtiću za korisnike novčane socijalne pomoći, za decu bez roditeljskog staranja, za decu sa smetnjama u razvoju i za treće i svako naredno dete u porodici, kao i pravo na naknadu ukupnih troškova odmora i rekreacije za decu, iz predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Beograd.

Pravo na besplatan boravak u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd ostvaruje u proseku oko 5600 dece godišnje.

Saradnja sa privatnim vrtićima.

U cilju smanjenja liste čekanja na upis u vrtić ― koju je ova vlast nasledila od prethodne (oko 4500 dece), Grad Beograd je u prethodnih godinu i po dana intenzivno radio na jačanju saradnje sa privatnim sektorom.

Primenjujući i ove godine Odluku o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Grad Beograd ― oko 7400 dece, koja pohađaju 124 verifikovane privatne predškolske ustanove, ostvarilo je to pravo.

Savet za prava deteta.

U novembru 2014. godine, Grad Beograd osnovao je savet za prava deteta koji se bavi politikom i strategijom rešavanja prava dece na teritoriji grada. Više od trećine dece u Srbiji živi u Beogradu i Grad želi da osluškuje njihov glas i potrebe te da im se omogući da se na teritoriji grada Beograd njihova prava ostvaruju.

Ovako konkretan dokument donet je prvi put i to čak 26 godina posle ratifikovanja konvencije UN o pravima deteta.

Usvojen je akcioni plan za predškolostvo kao i protokol o postupanju organa, ustanova i organizacija u situacijama rada sa decom uključenom u život i rad na ulici u Beogradu.

Socijalna davanja na vreme i bez kašnjenja.

Zatečena dugovanja koja su na kraju 2013. godine na ime jednokratne novčane pomoći, koja se preko Centra za socijalni rad isplaćuje socijalno ugroženim licima, iznosila 85 miliona dinara. U 2014. godini ova gradska vlast uspela je da isplati sva dugovanja kao i redovne tekuće mesečne obaveze, tako da se u 2015. godinu ušlo bez dugovanja.

Sva prava iz Gradske odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite se u 2017. godini isplaćuju na vreme i bez kašnjenja.

Takođe, zatečen je i dug iz 2013. godine na ime isplate zaostalih naknada zarada za vreme trudničkog odsustva u visini od 35% do pune naknade. U 2014. godini je isplaćeno 388,921,654,71 dinara i Grad prema trudnicama više nema dugovanja.

Izmirena su i dugovanja za jednokratna novčana davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama iz 2013. godine, u iznosu od 6.375.000,00 dinara. Pored isplate dugovanja, vršena je i redovna mesečna isplata zaposlenim i nezaposlenim porodiljama.

Ukupan dug na ime zaostalih dugovanja za socijalno ugrožene porodilje, korisnike jednokratnih pomoći i trudnice, subvencije za komunalne usluge i ostala dugovanja ― iznosio je 5.317.897.572,95 dinara (46.386.951,85 evra). I ovaj dug je u potpunosti izmiren bez zaduživanja u narednom periodu.

Stambeno zbrinjavanje.

U periodu od 2014. do 2017. godine grad Beograd stambeno je zbrinuo ukupno 209 porodica interno raseljenih lica dok će u okviru Regionalnog stambenog programa za zbrinjavanje izbeglica koji se realizuje od 2015. godine stambeno biti zbrinuto 925 izbegličkih porodica. Ukupno je zbrinuto 1134 porodice izbeglica i interno raseljenih lica, dok je prethodna vlast uspela da zbrine samo 60 porodica do 2014. godine.

U periodu od 2014. do 2017. godine stambeno je zbrinuto 235 romskih porodica. U okviru projekta “Sagradimo dom zajedno”,koji je finansirala Evropska unija sa 3.4 miliona evra, obezbeđen je smeštaj za 120 romskih porodica, takođe u okviru projekta koji je finansiran iz kredita Evropske investicione banke stambeno je zbrinuto 49 porodica. U toku 2017. godine, u saradnji sa UNHCR i NVO Vizija, stambeno je zbrinuto 54 porodice iz naselja Grmeč i 12 porodica iz neformalnog romskog naselja koje se nalazilo na Tošinom bunaru. Ove godine potpisan je novi ugovor sa Evropskom unijom o stambenom zbrinjavanju za još 44 romske porodice.

Ne treba zaboraviti da je prethodna gradska vlast ostavila Ugovor o saradnji sa Evropskom unijom o zbrinjavanju Roma u zakočenom statusu obzirom da ništa nije radila po tom pitanju. Ova gradska vlast je uspela da 120 romskih porodica zbrine iz kontejnera u kojima su živeli i na taj način dobije novi ugovor

Briga o najstarijima.

Sa ciljem da održi stabilnu socijalnu politiku i pokaže naročitu brigu za osetljive društvene kategorije, Grad Beograd je obezbedio niz usluga namenjenih našim najstarijim sugrađanima.

Klubovi za stare.

Otvoreno je 7 novih klubova za penzionere, i to na 4 opštine koje do sada nikada nisu imali klubove za druženje penzionera - Barajevo, Zvezdara, Zemun, Rakovica, a na Voždovcu, Novom Beogradu, Vračaru su pored postojećih otvoreni i novi klubovi. Kompletno su renovirana 2 kluba ― Palilula i Svetogorska.

Uskoro će biti otvoren nov klub i u naselju Batajnica u Zemunu. U planu je da se do kraja 2018. godine otvore još dva nova kluba čime ćemo imati 30 klubova za stare u Beogradu. Takođe, planirano je renoviranje dva kluba - u Mladenovcu i na Savskom vencu.

26 klubova za najstarije građane

Senior kartice.

Grad Beograd je krajem 2017. godine uveo personalizovane “senior” kartice sa kojima naši najstariji sugrađani mogu da ostvare brojne popuste prilikom kupovine u prodavnicama i apotekama, jeftinije karte za sportske centre, muzeje i pozorišta.


Penzioneri u Beogradu će sa ovom karticom imati mogućnost da ostvare uštede na 200 lokacija širom grada ― a svi korisnici kartice će jednom mesečno dobijati novo obaveštenje o tome gde sve mogu da koriste svoju “senior” karticu sa benefitima prilikom kupovine i plaćanja.

Kompletna lista popusta sa detaljnim informacijama dostupna je na ovoj adresi.

Povezane teme

Strategijom razvoja se uvode neke savremene razvojne paradigme i teme koje odgovaraju na nove potrebe grada dok se istovremeno nastavljaju i realizuju veliki projekti utvrđeni strateškim planovima još iz zlatnog vremena Beograda dvadesetog veka.

Podeli sa prijateljima na društvenim mrežama

Ova Gradska vlast je pokazala da grad može da ima intenzivnu politiku razvoja u svim segmentima i zaista ispunila sva svoja obećanja ― da iz jednog nemara i zapuštenosti, građanima vrati Beograd u kome će se dostojanstveno živeti i raditi.