O nama

 

Strategija Grada Beograda do 2021. godine.

Prateći usvojenu Strategiju razvoja Grada Beograda do 2021. godine objašnjavamo gradske projekte, ističemo rezultate i interaktivno kreiramo budućnost Beograda zajedno sa Beograđanima, kao jedan tim sa istim ciljem - povećanje kvaliteta života u gradu.

Beograd kao dominantan razvojni i ekonomski centar regiona jeste grad stalnih transformacija i velikih izazova. Strategija razvoja Grada Beograda do 2021. godine definiše putokaz za njegov održiv razvoj i omogućava prestonici Srbije da se poredi i takmiči sa drugim metropolama u regionu Jugoistočne i Centralne Evrope.

Ovim dokumentom se uvode neke savremene razvojne paradigme i teme koje odgovaraju na nove potrebe grada, dok se istovremeno nastavljaju i realizuju veliki projekti utvrđeni strateškim planovima još iz zlatnog vremena Beograda dvadesetog veka.

Osnovni cilj razvoja Beograda za naredni period ostaje unapređenje kvaliteta života građana i poboljšanje ekonomskih performansi uz kontinuirana investiciona ulaganja, unepređenje identiteta, afirmaciju javnog prostora, rečnih obala i priobalnih zona grada. Takođe, korišćenje novih pametnih tehnologija, upotreba obnovljivih izvora energije i ohrabrivanje zdravih životnih navika ― ostaju trajna opredeljenja Beograda.

U uvodnoj reči, koja prethodi tekstu Strategije razvoja Grada Beograda do 2021. godine, gradonačelnik Beograda Siniša Mali pozvao je “sve kojih se opisani procesi tiču da daju svoj dragoceni doprinos oblikovanju budućnosti Beograda.”

Svesni da je u oblikovanju našeg grada neophodno učešće svih aktera razvoja, uprava, institucija, privatnog sektora i građani Beograda, ova Gradska uprava želi da se transparentnim i participativnim procesima u promišljanju budućnosti Beograda dodatno približi sugrađanima i uključi ih u proces razvoja grada.

Pilot projekat #Beogradživi

Svrha projekta “Beograd živi” je da ilustruje i javnosti približi Strategiju razvoja Grada Beograda do 2021. godine uz pomoć video snimaka, fotografija, grafičkih ilustracija i drugih digitalnih i nedigitalnih sadržaja kao i da ponudi građanima da na jednostavan i prijemčiv način mogu da daju svoje predloge i sugestije i na taj način aktivno učestvuju u razvoju našeg grada.

Beograd živi ima za cilj da građanima približi strateške pravce razvoja njihovog grada ― dok je to istovremeno i jedan iskren, otvoren i  transparentan poziv Beograđanima da se uključe u kreiranje dalje vizije Beograda budućnosti kroz aktivno učešće u planiranju i  odlučivanju.

Beograd živi je platforma za okupljanje oko izazova stvaranja kvalitetnijeg okruženja za život, rad i uživanje u Beogradu ― koja želi da inspiriše Beograđane da izraze svoju kreativnost i motiviše ih da učestvuju u oblikovanju grada koji zovu svojom kućom. Beograd živi insistira na inkluziji građana koji se ponose svojim gradom da preispitaju svoje urbano okruženje u novom svetlu kako bi se uspostavile neke nove i jače veze i samim tim promovisale pozitivne promene u gradu.

Beograd živi je kanal za otvorenu saradnju i transparentnu komunikaciju sa građanima ― koji demonstrira da jednostavne akcije podjednako kao i veliki infrastrukturni projekti mogu tranformisati urbani pejzaž grada.

Beograd živi ohrabruje Beograđane da kanališu svoju energiju i ogromnu ljubav prema voljenom gradu u konstruktivne predloge koji će oblikovati razvoj grada u budućnosti.

Beograd živi i kreira viziju i strategiju zajedno sa svojim građanima kao jedan tim, jer svi imamo isti cilj ― bolji i lepši Beograd.

Platforma će se agilno razvijati u skladu sa sugestijama i prepoznatim potrebama građana.

Podeli sa prijateljima na društvenim mrežama

Ova Gradska vlast je pokazala da grad može da ima intenzivnu politiku razvoja u svim segmentima i zaista ispunila sva svoja obećanja ― da iz jednog nemara i zapuštenosti, građanima vrati Beograd u kome će se dostojanstveno živeti i raditi.