Transparentnost i komunikacija sa građanima

Beograd pripada Beograđanima ― a gradska uprava je tu da pomogne da naš grad postane lepše, kvalitetnije i udobnije mesto za život, rad i uživanje. U oblikovanju budućnosti Beograda neophodno je učešće svih aktera razvoja ― uprave, institucija, privatnog sektora i građana. Stoga su svi otvoreno pozvani da daju svoj dragoceni doprinos oblikovanju budućnosti Beograda.

Transparentna strategija razvoja grada.

Beograd kao dominantan razvojni i ekonomski centar regiona, jeste grad stalnih transformacija i velikih izazova.

Strategija razvoja Grada Beograda do 2021. godine precizno definiše putokaze za njegov dugoročno održiv razvoj i omogućava glavnom gradu Srbije da se poredi i takmiči sa drugim metropolama u regionu Jugoistočne i Centralne Evrope.

Osnovni cilj razvoja Beograda za naredni period ostaje unapređenje kvaliteta života građana i poboljšanje ekonomskih performansi uz kontinuirana investiciona ulaganja, unapređenje identiteta, afirmaciju javnog prostora, rečnih obala i priobalnih zona grada. Korišćenje novih pametnih tehnologija, upotreba obnovljivih izvora energije i ohrabrivanje zdravih životnih navika ostaju trajna opredeljenja Beograda.

 • Tema:
 • Transparentnost i saradnja sa građanima
 • Godina:
 • 2014/21
 • Ključni akteri:
 • Kabinet gradonačelnika
 • Služba za informisanje
 • Sektretarijati Grada Beograda
 • Ključne inicijative:
 • Transparentna strategija grada
 • Otvorena uprava grada
 • Direktna komunikacija sa građanima
 • Projekat "Da se radi i gradi po tvom"
 • Beograd živi pilot projekat

Definišući strateške ciljeve i prioritete po oblastima, Grad je uzeo u obzir sve važeće nacionalne dokumente kojima su definisani ciljevi i koraci u procesu pristupanja Evropskoj uniji, te su odgovarajući standardi EU ugrađeni u mere i aktivnosti koje su predviđene strategijom.

Jasno i transparentno istaknuti strateški ciljevi određuju poziciju Beograda u odnosu na globalne i evropske prioritete razvoja.

Strategijom razvoja grada, Beograd potvrđuje i nastavlja da gradi svoj identitet zasnovan na dinamičnom spuštanju na reke, podršci održivoj mobilnosti i promeni hijerarhije u saobraćaju koja prednost daje pešacima, biciklistima i javnom prevozu.

Dakle, ovim dokumentom se uvode neke savremene razvojne paradigme i teme koje odgovaraju na nove potrebe grada, dok se istovremeno nastavljaju i realizuju veliki projekti utvrđeni strateškim planovima još iz zlatnog vremena Beograda dvadesetog veka.

Transparentnim i participativnim procesima u promišljanju budućnosti Beograda, ova Gradska uprava želi da se afirmiše kao savremena, otvorena i odgovorna prema sugrađanima ― svesni da je u oblikovanju našeg grada neophodno učešće svih aktera razvoja, uprava, institucije, privatni sektor i građani Beograda.

Stoga su svi pozvani da daju svoj dragoceni doprinos oblikovanju budućnosti Beograda.

Da se radi i gradi po meri Beograđana.

Jedno od obećanja koje je gradonačelnik sa svojim timom dao na početku mandata pre tri i po godine odnosilo se i na otvorenost Gradske uprave i na razgovore sa građanima.

Gradonačelnik je lično primao građane jednom nedeljno, a njegovi saradnici su svakodnevno na raspolaganju za sva pitanja i sugestije. Na taj način, Grad Beograd je rešio brojne probleme ― od nabavljanja tzv. guseničara za dečka koji deset godina nije izašao iz kuće, do postavljanja ležećih policajaca i novih kontejnera na nove lokacije. Zatim, tu su i novi kilometri puta upravo na inicijativu građana, krečenje ulaza, produžeci autobuskih linija i još mnoštvo toga.

Direktna komunikacija sa građanima je najbolji način da Grad stekne bolji uvid u tekuće probleme koji se moraju rešavati na vreme, kako bi se kvalitet života u našem gradu stalno poboljšavao, a građani bili sigurni u to da im je Gradska uprava uvek na raspolaganju.

Zbog toga je grad pokrenuo i projekat “Da se radi i gradi po tvom” sa ciljem da se građani aktivno uključe u razvoj grada i svojiim opštinama.

Grad Beograd će izdvojiti 200 miliona dinara koji će biti opredeljeni samo u tu namenu, dok će opštine koje učestvuju u projektu, izdvojiti po 10 miliona dinara. To znači da će građani tačno znati koliko imaju novca na raspolaganju za svoje ideje i imaće priliku da daju predlog kako žele da se taj novac potroši.

Biće održano dva kruga glasanja ― a građani će u prvom krugu moći da glasaju putem aplikacije “Beokom - servis”, dok će u drugom krugu glasati putem aplikacije “Beograđani”, a takođe će moći da daju predloge i na licu mesta, odnosno u svojim opštinama, u kojima će u ovu svrhu biti postavljeni štandovi.

Predlaganje projekata i inicijativa omogućeno je i na sajtu beogradživi.rs u kategoriji ankete.

U zavisnosti od vrednosti određenog projekta, može se desiti da bude odabrano manje ili više njih kako na nivou Grada, tako i na nivou beogradskih opština.

Jedina opština koja se nije uključila u projekat “Da se radi i gradi po tvom” ― ali je grad svojim Starograđanima obezbedio štand na Trgu republike u okviru manifestacije “Trg otvorenog srca” gde građani mogu lično predati svoje predloge svakog dana od 10 do 18 časova.

Beograd živi ―

Beograd živi ima za cilj da građanima približi strateške pravce razvoja njihovog grada ― dok je to istovremeno i jedan iskren, otvoren i transparentan poziv Beograđanima da se uključe u kreiranje dalje vizije Beograda budućnosti kroz aktivno učešće u planiranju i odlučivanju.

Beograd živi je platforma za okupljanje oko izazova stvaranja kvalitetnijeg okruženja za život, rad i uživanje u Beogradu ― koja želi da inspiriše Beograđane da izraze svoju kreativnost i motiviše ih da učestvuju u oblikovanju grada koji zovu svojom kućom.

Beograd živi insistira na inkluziji građana koji se ponose svojim gradom da preispitaju svoje urbano okruženje u novom svetlu kako bi se uspostavile neke nove i jače veze i samim tim promovisale pozitivne promene u gradu.

Beograd živi je kanal za otvorenu saradnju i transparentnu komunikaciju sa građanima ― koji demonstrira da jednostavne akcije podjednako kao i veliki infrastrukturni projekti mogu tranformisati urbani pejzaž grada.

beograd živi logo

Beograd živi ohrabruje Beograđane da kanališu svoju energiju i ogromnu ljubav prema voljenom gradu u konstruktivne predloge koji će oblikovati razvoj grada u budućnosti.

Beograd živi i kreira viziju i strategiju zajedno sa svojim građanima kao jedan tim, jer svi imamo isti cilj ― bolji i lepši Beograd.

Povezane teme

Strategijom razvoja se uvode neke savremene razvojne paradigme i teme koje odgovaraju na nove potrebe grada dok se istovremeno nastavljaju i realizuju veliki projekti utvrđeni strateškim planovima još iz zlatnog vremena Beograda dvadesetog veka.

Podeli sa prijateljima na društvenim mrežama

Ova Gradska vlast je pokazala da grad može da ima intenzivnu politiku razvoja u svim segmentima i zaista ispunila sva svoja obećanja ― da iz jednog nemara i zapuštenosti, građanima vrati Beograd u kome će se dostojanstveno živeti i raditi.